Genel - Kolay Ofis | Sanal ofis ile masrafsız iş kurma

10 Şubat 2021
sanal-ofis-resimleri-.jpg

Geleneksel Ofis Yerine Geçen Sanal Ofis Kavramı

Sanal ofis; Geleneksel ofis ile modernin her alanda karşılaştığı bir zamandan geçerken, gelin alışılmış ofis ve yeni nesil ofis kavramlarını yakından inceleyelim. Uzun bir zamandır iş yaşamında yer edinen yeni nesil ofis kavramı neleri kapsıyor? Geleneksel ofislerin suyu mu çıktı?

Toplumumuz genel itibari ile geleneklerimize bağlı insanlardan oluşuyor. Aslında milletlerin kültürleri de geleneklerine bağlılığı nispetinde oluşuyor da denilebilir. Bayramlarda el öpmeye gitmek, bizim toplumun yazılı olmayan ama asla vazgeçilmez bir geleneğidir. Bu da her bir ferdin toplum içerisindeki kültürel gelişmesine yardımcı olur.

Geleneklere bağlılık onlardan vazgeçmeyi de zorlaştırıyor. Bu bir bayram gezmesi olabileceği gibi bir işyeri de olabiliyor. İşte alışılmış ofis dediğimiz şey de eksiksiz olarak bu alışkanlıklarla kurulmuş olan ve çalışan iş yerleridir. Ancak küreselleşen dünya, kendine yeni alanlar açmakta ve geleneklere de savaş açmaktadır. Kendisine yer bulabilmek için eski alışkanlıkların değişmesini öngörmektedir. Burada gelenek ya da modernizmi savunmak yerine neyi nasıl değerlendireceğimize bakmamız gerekecek.

Geleneksel bir ofis anlayışla yeni sanal  kullanımlı ofis anlayışı arasındaki farklar nelerdir? Hangisi fayda/maliyet açısından öne çıkıyor. Yeni nesil ofis ortamlarında çalıştığım zaman ne kaybederim ya da ne kazanırım? Geleneksel bir ofiste çalışmaya devam edersem kazancım ve kaybım neler olacaktır?

Bir iş insanı önce bunları değerlendirmek durumundadır. Bu değerlendirmeyi yapmadan önce de kendine ne lazım olduğunu maddeler şeklinde belirlemeli ve bu maddelere hangisi uygunsa ona göre davranmalıdır.

Yeni nesil ofisler

Sanal OfisAdı üzerinde yeni nesil ofis. Hitap ettiği öncelikli kitle yeni girişimciler, çünkü bu değişim onlar için esasında bir başlangıç. İş hayatına yeni atılan genç girişimciler alışılmış ofis anlayışla hiç karşılaşmadan yeni nesil ofislerle tanıştıklarında önyargılardan uzak bir biçimde hareket ederek tercihlerini ihtiyaçlara göre belirleyebiliyor. İş dünyasına yeni atılan birisi için de düşük maliyetler tabi ki çok önemli. Prestijli bir lokasyondaki uygun fiyatla kiralanabilen ofisler, cazip bir hal alıyor.

Geleneksel ofis anlayışında metrekare / kişi sayısı gibi bir verimlilik hesabı gerçekleştirilirken, yeni nesil ofis anlayışında ofis verimliliği, içerdiği sosyal imkânlar, teknoloji, sosyalleşme, eğlence ve spor tesislerinin bütünü bulunuyor. Bugün dünyanın en büyük şirketlerinin merkez ofisleri bu anlayış ile hazırlanıyor. İçinde sosyal hayata dair her şeyi barındıran bir kampüs gibi hazırlanan ofis ortamlarında, çalışanların verimini artırmak için bütün ayrıntılar düşünülüyor.

Y Kuşağı ve yeni nesil ofisler

Y kuşağının önem vermiş olduğu yeni nesil ofisler, ofis kültüründeki önemli değişikliklerin giderek kabul göreceğini gösteriyor. Geçmişten geleceğe doğru değişen dünyada, değişim hızı seneler geçtikçe artıyor. Ofisler de bu değişim içinde ayrı bir noktaya evriliyor. Çağdaş ihtiyaçlara uygun olarak beklentilerin değiştiğini fark eden girişimciler tarafından hayata geçirilen yeni nesil ofisler, Y kuşağı tarafından benimseniyor.

İş yapma biçimlerinin değiştiği, değişen teknoloji ve yeni kuşakların beklentilerinin de bu değişimden etkilendiği çağımızda ofislerin tasarımından tutun da içerisindeki sosyal yaşam alanlarına kadar her şey yeniye ayak uydurmak mecburiyetinde…

Sosyal yaşam öne çıkıyor

Geleneksel ofis anlayışında patronların istediği şekilde tasarlanan çalışma alanları, bu günlerde bir değişime tanıklık ediyor. Ofisler arası görsel bağlantı, ortak sosyal yaşam alanlarının iş gelişimine ve çalışan bağlılığına katkıları bir gerçek olarak değerlendirilmeye başlandı. Artık bugün yeni nesil ofis ortamlarında, ofis alanındaki sosyal yaşam kurgusu ve birimler arasındaki ilişkilere daha fazla önem verilmekte. Bu iş ve yaşam alanlarını iç içe getiren ofis anlayışı, alışılmış ofislere göre çalışanlar açısından da önemli motivasyonlar sağlıyor. Ortak kullanıldığı alanlar arasında bulunan bahçe katları gün içerisindeki yorgunluk ve durağanlığı giderici bir aktivasyonu getiriyor.


15 Ekim 2020

Şahıs Şirketi Nedir

Günümüzde şahıs şirketi tek bir kişinin kurabileceği bir şirket olarak anlaşılsa da; birden fazla gerçek ferdin bir araya gelmiş olarak kurabilecekleri bir şirket türüdür. Yani şahıs şirketleri tek bir kişi (gerçek birey) tarafınca da kurulabilir, birden fazla gerçek kişi tarafınca da kurulabilmektedir.

Şirket kuruluş sürecinde yapılan giderler dikkate alındığında şahıs şirketleri , en uygun maliyetle kurulan şirket türüdür.

Küçük işletmeler: yıllık net karı 30.000 TLnin altı olan işletmelerdir. Kar tutarı , bu rakamı aştığı takdirde, meblağın büyüklüğüne bağlı olarak, artan oranlı vergi tarifesi sebebiyle, sermaye şirketine nazaran daha fazla vergi maliyeti oluşturabilmektedir.

Şahıs Şirketi Avantajları

1-Düşük mali müşavir veya muhasebeci ücreti

2-Defter onaylama ücretlerinin düşük olması

3-Tüm yetki ve sorumluluğun tek kişide olması

4-Kurulması basit olduğu şeklinde bir günde kapatılabilmesi

5-Maliyetin öteki şirket türlerine nazaran düşük olması

6-rahat açılıp kapanabilmesi

7- Küçük bir maaliyetle kurulması

8- Farklı alanlarda birden fazla iş yapmayı mümkün kılması

** Şahıs şirketinin dezavantajı olarak sayılabilecek mevzu ise gelir yükseldikçe kademeli vergi oranında da artacak olması sayılabilir. Bu oran gelirinize nazaran yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişim gösterir.

Şahıs şirketi Oluşturmak için Gereken evraklar

Şahıs firması oluşturmak için gerekli belgeler ve şahıs şirketi maliyeti en merak edilen konular arasında yer alır. Bireysel firma açmak, sermaye şirketlerine gore fazlaca hızlıdır. Şahıs şirketi kurmak en fazla 2 gününüzü alır.

Gereken evraklar;

Mali Müşavir vekaleti

Tapu fotokopisi veya kira kontratı

Nüfus cüzdan sureti

Vesikalık fotoğraf

İmza beyannamesi

İkametgah

Şahıs şirketi açmak için göstereceğiniz işyeri adresinizi belirlemiş olmanız gerekir. Bu adres;sanal ofis, dükkan ya da home ofis olabilir. İş yeri adresinizi gösteren kira sözleşmesi veya tapunuzun fotokopisi ile birlikte bir mali müşavir danışmanlığı almanız gerekir. Mali Müşavir ile şahıs şirketi kuracak birey içinde sözleşme düzenlenir ve evraklar hazırlanır.

ŞAHIS ŞİRKETİ KURULUŞ MALİYETLERİ 2020

Şahıs şirketi kuruluş maliyetlerini bir örnek ile ele alacağız. Verdiğimiz örnekler , asgari harcamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşinizin hacmi , personel çalıştırma , tecim odası ve esnaf odasına kayıt olma , yazar kasa kullanımı benzer biçimde kriterlere göre , bir miktar değişiklik gösterebilir.

Şahıs Şirketleri İçin gerekli Belgeler Ve ortalama Kuruluş Maliyetleri aşağıdaki gibidir ;

Noterden Şahıs imza beyannamesi ; 100 TL

Noterden Muhasebeci Vekaleti ; 148 TL

Şirket Kuruluş Servis Bedeli – 250 TL

Vergi Dairesi Sözleşme Damga Vergileri ; 52

İkametgah Belgesi – ( e-devlet şifresiyle ücretsiz)

İşyeri Kira Sözleşmesi (işyeri kendinize aitse tapu fotokopisi)

İki tane Vesikalık fotoğraf

Şahıs şirketinin kurulması için toplam maliyet 550,00 TL- ( 08.01.2020 Güncel )

kurumun Tamamlanmasından sonra, ticari faaliyete başlamak için, bir seferlik aşağıdaki giderleri de ödemeniz gerekecektir.

Basımevi dan fatura , irsaliye, alıntı basımı : 100 TL

Kaşe :10 TL

Kira sözleşmesinin damga vergisi ; Kira meblağına nazaran , averaj 25 – 30 TL TL

Yazar Kasa Kullanacaksanız : 700,00 TL – 900,00 TL (Yazar kasa alımı ve servisi)

Meslek Odasına Kayıt : 450,00 – 650 TL ( zorunlu değil. İşinizin türüne nazaran, gerekli ise )

**01.01.2019 dan itibaren Defter Beyan Sistemine geçildiğinden, şahıs şirketi kurumlarında, noterden ayrıca defter onay ettirme yükümlülüğü İPTAL EDİLMİŞTİR.

Şahıs şirketinizi kurduktan sonra, ticari faaliyetleriniz devam etmiş olduğu sürece karşılaşacağınız maliyetler aşağıdaki şeklinde oluşacaktır. Bu maliyetler, işinizin hacmi , personel çalıştırma, kesilen faturalar benzer biçimde kriterlere göre değişecektir.

Aylık KDV tahakkuk fişi

Personel çalıştırırsanız, aylık sigorta ödemeleri

Aylık BAĞKUR sigorta piriminiz. (4A -SSK sigortalılığınız var ise ödemiyorsunuz)

Her üç ayda bir STOPAJ(Sanal Ofiste Ödenmez)

Her üç ay da bir Geçici Vergi

Her yıl meslek odası aidatları (var ise)

Belediye Vergileri

Aylık Mali Müşavir – Muhasebeci ücreti

Şahıs firması gelir vergisi dilimleri 2020

Şahıs şirketlerinde elde edilmiş gelire gore kademeli olarak vergi hesaplanır. Gelire bakılırsa minimum vergi dilimi yüzde 15, maksimum vergi düzeyi yüzde 40’a göre hesaplanır.

22.000 TL’ye kadar: yüzde 15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası: yüzde 20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası: yüzde 27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası: yüzde 35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000TL’si için 191.070 TL) fazlası: yüzde 40

Şahıs şirketinin dezavantajları olarak sayılabilecek konular arasında gelir yükseldikçe kademeli vergi oranında da artacak olması sayılabilir. Bu oran gelirinize nazaran yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişir.